----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.1.2019 platí na revírech Severočeského územního svazu zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko, ke kterému je přímo přivázán návazec s háčkem (případně návazce s háčky).

------------------------------------------------------------------------------

Omezení rybolovu na revíru Prunéřovský potok 2 podrevír č. 2.

V rámci plánované rekonstrukce výpustného objektu a hráze rybníku platí v současné době omezení rybolovu na pstruhovém rybářském revíru Prunéřovský potok 2, podrevír č. 2 - Velký hraniční. Uvedená nádrž je vypuštěna a bude v sezóně 2019 mimo provoz. Na podrevíru č. 1 - Malý hraniční bude probíhat rybolov bez omezení, dle rybářského řádu.


 

S platností od 1.dubna 2018 se mění doba lovu na MP vodách a to takto : V měsíci Dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4:00 do 24:00 h

V měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor a březen od 5:00 do 22:00 h  

 

Naše revíry

Revíry mimopstruhové

441103 Droužkovice 1-4  MO Chomutov

Droužkovická nádrž č. 1  v k.ú. Droužkovice  1,07 ha

Droužkovická nádrž č. 2  v k.ú. Droužkovice  1,25 ha

Droužkovická nádrž č. 3  v k.ú. Droužkovice  2,78 ha

Droužkovická nádrž č. 4  v k.ú. Droužkovice  0.85 ha  - Lov ryb zakázán z důvodu ochrany přírody !

Na podrevírech 1 až 3 jsou cedulemi vyznačeny úseky zákazu lovu ryb z důvodu ochrany přírody !

Na území revíru platí ZÁKAZ veškerých terénních úprav , zákaz krmení a vnadění ryb včetně krmítek na udici,

v území označeném zákazem lovu platí teké zákaz vstupu a přesun tímto prostorem na povolená místa !

Zákaz rozdělávání ohně a odstavování vozidel mimo příjezdové cesty !

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

06 441 126 - Droužkovice 5 - MO Chomutov

 

Zákaz vstupu a lovu na místech označených cedulemi !

zákaz krmení a vnadění ryb včetně krmítek na udici.

Vzhledem k tomu že se revír nachází v chráněné oblasti platí zde tato pravidla : Zákaz rozdělávání ohně. K lovu ryb smí být využita pouze stávající přístupová místa ,nebude nově nijak zasahováno do pobřežní vegetace,za účelem vytváření míst nových. Hranice povoleného lovu ryb stanovil Krajský úřad Ústeckého kraje odbor Životního prostředí,jako orgán ochrany přírody v rozhodnutí č.j. 757/ZPZ/2011-4/ZD-389.

UPOZORŇUJEME ŽE PORUŠOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL POVEDE K UZAVŘENÍ TOHOTO REVÍRU !!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

441 011 Chomutovka 2 - MO Chomutov

 
Celý úsek toku je chráněnou rybí oblastí ! Lov ryb zakázán !
 
Do revíru patří nádrže a propadliny :
 

1. Pražská 1 v k.ú. Údlice - 6 ha

2. Pražská 2 v k.ú. Údlice - 9.4 ha

3. Pražská 3 v k.ú. Chomutov - 1.7 ha

4. Hliniště 1 v k.ú. Černovice - 1.0 ha

5. Hliniště 2 v k.ú. Černovice - 1.6 ha

6. Nádrž VTŽ v k.ú. Otvice - 17 ha

Zákaz stanování , rozdělávání ohně a odstavování vozidel mimo příjezdové cesty !

Horní míra kapra obecného je 70 cm , ulovený kapr nad  70 cm musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

441 101 Nudle - masokombinát - MO Chomutov - 3.15 ha

 

Zákaz rozdělávání ohně a odstavování vozidel mimo příjezdové cesty !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Revíry Pstruhové :

---------------------------------------

443 014 Chomutovka 3 - MO Chomutov

Celý revír mimo Hamerský rybník je chráněnou rybí oblastí - Lov ryb zakázán !

Do revíru patří :

1. Hamerský rybník v k.ú. Chomutov - 1.6 ha

Na podrevíru Hamerský rybník je lov z plavidel typu belly boat povolen v počtu max. dvou současně .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

443 059 Ohře 8 B - MO Chomutov - 5 km - 10 ha

Od Čínovského jezu až k tělesu Ú.N. Nechranice .

Zákaz lovu ryb 100 m od stavby tělesa hráze údolní nádrže(100 m od tzv. zubů) ,vyznačeno !

Zákaz lovu na háčky s protihrotem na nástrahu menší než 10 cm !

Na umělou mušku je povoleno lovit pouze s klasickoumuškařskou výbavou skládající sez muškařského prutu, muškařského navijáku, šňůry a návazce !

Nejmenší lovná míra pstruha obecného a lipana podhorního je 40 cm !

V jednom dni si lovící smí ponechat 1 ks pstruha obecného a 1 ks lipana podhorního !

ČÍNOVSKÁ STROUHA JE CHRÁNĚNOU RYBÍ OBLASTÍ - LOV RYB ZAKÁN !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

443 049 Prunéřovský potok 2 - MO Chomutov

Celý tok až k pramenům je chovn - Lov ryb zakázán !
K revíru patří nádrže :

1. Malý hraniční v k.ú. Výsluní 2.5 ha

2. Velký hraniční v k.ú. Výsluní 3.6 ha

Přítoky Šebestiánský a Novoveský jsou chovné -  Lov ryb zakázán !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Mimopstruhový revír Severočeského Územního Svazu :

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 

441 043 Ohře 9 - Údolní nádrž Nechranice - severočeský územní svaz - 1300 ha

Od tělesa hráze až k jezu v Želině
Pozor - Okoun říční je hájen od 1.1. do 15.6. včetně !
Nejmenší lovná míra Okouna je 20 cm !
Lov ryb z plavidel je povolen pouze s povolením , které vydává ČRS SÚS Ústí nad Labem,
v rybářském domově ve Vikleticích a při dodržování stanovených zásad.
Provoz plavidel se spaiovacími motory je ZAKÁZÁN vyhláškou k zákonu o vodách !
Zákaz stanování a rozdělávání ohně mimo vyznačená tábořiště ! 

 

24 hod. rybolov povolen !

 

Dne 11. 6. 2014 udělilo Ministerstvo zemědělství ČR uživateli rybářského revíru č. 441 043 Ohře 9 - ÚN Nechranice výjimku z denní doby lovu v období od 16. června  do 31. srpna   v čase od 00:00 hod. do 04:00 hod.

Výše uvedená výjimka ke 24 hod. rybolovu na revíru č. 441 043 Ohře 9 – ÚN Nechranice je podmíněna dodržováním následujících pravidel:

1) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 do 04:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tytoúčely zakazuje.

2) Osoba provádějící lov ryb je v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.

Další zákazy a omezení viz soupis revírů .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------