Podzimní brigády se konají každou sobotu a neděli, od 1.10.2022 do 27.11.2022.

!!Mimo neděle 2.10.2022!!

Sraz je vždy v 7:00 h u rybářského svazu.

Nutno mít s sebou holínky a vhodné oblečení.

--------------------------------


!!! Školení a zkoušky !!!
Pro žadatele o první rybářský lístek ve věku 6 - 15 let se konají v únoru 2023 od 9 do 12 hodin v budově MO ČRS Chomutov. Přesný termín bude včas upřesněn .
Je  nutné předem vyplnit přihlášku a odevzdat co nejdříve u okénka v MO, nejpozději do úterý 15. února. K vyzvednutí tamtéž.
Také v tomto roce je první povolenka pro děti zdarma.
Bližší info na tel. 730608181 p. Čajka Josef
-------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace pro členy ČRS MO Chomutov :


Členská schůze dne 20.11.2021 schválila tyto změny:


•             doplnění člena DK MO Chomutov pana Pavla Švihlíka


•             Brigádnickou povinnost pro členy MO Chomutov od roku 2022 na 10 hodin nebo možnost platby 100 Kč/hod. s tím, že brigádnická povinnost musí být vždy splněna pro daný rok před vydáním povolenky k lovu v daném roce.


•             Pro umožnění přítomnosti na členské schůzi povinnost prokázat platnost svého členství v MO Chomutov platným členským průkazem


Dále se zkušebně mění systém výdeje povolenek, kdy bychom chtěli provést výdej povolenky v rámci jedné návštěvy MO (Systém zaplatím a odejdu s již platnou povolenkou).


Mění se provozní doba výdeje povolenek:


Listopad - úterý 14:30 až 16:30


Prosinec - úterý a čtvrtek 9 až 11  a 12:30 až 16:30


Leden - úterý, čtvrtek a pátek 8 až 11 a 12:30 až 16:30 


Únor - úterý 14:30 až 16:30


Březen - úterý 14:30 až 16:30


Duben - úterý a čtvrtek 9 až 11 a 14:30 až 16:30


Květen až říjen - úterý 14:30 až 16:30


Jedná se o posílení měsíce prosince o 4 hod. týdně a měsíce ledna, který je posílen o jeden výdejní den v týdnu (pátek), tedy o celkem 13 hod. týdně. Pro měsíc leden to znamená změnu na 2,5 násobek. Doufáme, že tato změna dokáže uspokojit většinu rybářů.


Výbor MO Chomutov přeje všem svým členům krásné pohodové Vánoce a do nové sezóny spoustu pěkných zážitků a úspěchů, a to nejen u vody, ale i v osobním životě.

---------------------------------

 
Zpráva o činnosti výboru MO ČRS Chomutov za rok 2020 :
 
Vážené dámy, vážení pánové,
 
v průběhu roku 2020 se mělo uskutečnilo 9 zasedání výboru MO. Reálně byly provedeny 3 zasedání výboru, na kterých byly projednány otázky související s výrobou rybích násad, činnosti hospodářského odboru, finanční hospodaření MO a zejména problematika COVID19. Během roku nedošlo ke změnám ve výboru a výbor naší organizace má tedy stabilní počet 9ti členů. Tento stav je zcela dostatečný k plnění úkolů naší organizace.
 
OD března 2020 byla provedena řada rozhodnutí s rizikem sankcí ze strany orgánů státní správy nebo hrozbou šíření nemoci COVID19. Všechna rizika byla podstoupena kvůli Vám rybářům a jsem nesmírně šťastný, že vše klaplo, přestože jsme se pohybovali "na dost tenkém ledě". Velký díky patří skupině u výdeje povolenek, která podstupovala největší riziko.
 
Každoročně podávám krátkou informaci o odstřelu škodlivého ptactva. V tomto zimním a jarním období bylo uloveno 104 ks kormorána velkého, což je o 39 ks více oproti loňskému roku. Částečná finanční náhrada za střelivo (více než 400 ran) ze strany MO Chomutov bude do maximální výše 5 tis. Kč (skupina několik let nevyužila finanční náhradu od MO). Tímto bych chtěl poděkovat celé lovecké skupině kolem pana Fafka, která odstřel provádí a zajišťuje i administrativu celého projektu.
 
Pravidelnou informací pro členskou schůzí je zpráva o stavu členské základny. K 31.12.2020 bylo celkem: 1829 členů (loni k 31.12. bylo 1799)
 
Z toho:
 
ženy: 55; Dorost 15-18: 103; Děti do 15 let: 154
 
Za odbor mládeže pod vedením pana Josefa Čajky doplním, že pro děti zajišťujeme 4 rybářské kroužky, dětský rybářský tábor a rybářské závody pro děti. Dětský rybářský tábor se neuskutečnil a ani letos není v plánu kvůli COVID19. Místní rybářské závody pro děti a mládež tzv. "Zlatá udice 2020" byla také vynechána. Zlatá udice 2021 věnovaná "in memoriam" náhle zesnulému vedoucímu rybářského kroužku Rudolfovi Schánilovi již proběhla a to dne 29.5.2021 na nádrži VTŽ s účastí 30 soutěžících dětí. Všechny úlovky, kterých nebylo málo, byly samozřejmě vráceny zpět do vody. Chtěl bych poděkovat našim sponzorům, Rybářským potřebám Panky, rybářským potřebám Zdeněk Malypetr, Rybářské potřeby Lukáš Pavlík a Geodetické práce Petr Latiňák, díky kterým každý malý rybář neodešel domů s prázdnou.
 
Jen připomínám, že stále platí akce pro děti, kdy je pro nové členy první povolenka zdarma.
 
Dalším odborem působím při MO Chomutov je odbor LRU, jehož náplní je sportovní rybolov zejména lov na umělou mušku. Rok 2020 bohužel nepřál této sportovní činnosti.
 
Odbor LRU také provozuje muškařský klub zejména v zimních měsících pod vedením zkušených muškařů, na který jsou zájemci srdečně zváni, kontaktní osoba p. Granát, p. Pešek z naší MO.
 
Zpráva mládeže v plném znění je pro případné zájemce k dispozici v sídle MO.
 
Mezi nejvýznamnější události roku 2020 byla hrozba šíření nemoci COVID19. V průběhu jara se prováděly různé zkušební, pokud možno bezkontaktní způsoby výdeje povolenek, což přinášelo nejen zvýšené úsilí všech u výdeje, ale i finanční nákladnost tohoto procesu zejména v poštovném. Při tomto zasílání bylo často zjištěno, že nesouhlasí doručovací adresa a nejedna povolenka byla vrácena zpět do naší MO. Tímto se rybáři ochuzovali o možnost vyrazit k vodě a museli vyčkat řadu týdnů na otevření výdeje v sídle MO. Prosím, nahlašujte novou adresu pro doručení u výdeje v sídle MO.
 
Pro tento rok jsme do této zprávy zahrnuly i hospodaření MO za rok 2020 a rozpočet pro rok 2021. Výsledek hospodaření za rok 2020 před (i po) zdaněním skončil přebytkem 336 tis. Kč s odpisy 225 tis. Kč. Nákup "zelenského" rybníka (2019) a nákup malého nákladního auta (2018) pro hospodářský odbor samozřejmě negativně ovlivňuje svými odpisy účetní uzávěrku a bude ji významně ovlivňovat i v následujících cca 3 letech. Na tyto nákupy bylo našetřeno v minulých letech, kdy naše hospodaření vykazovalo přebytky 100 až 300 tis. Kč a tedy skutečné hospodaření organizace bez účetních odpisů je stále přebytkové. Rozpočet pro rok 2021 je plánovaný na straně příjmů 1 523 000. Kč a na straně výdajů 1 724 000 Kč tedy s deficitem 191 tis. Kč (plánovaný deficit roku 2020 byl 320 tis. Kč s konečným účtem +336 tis. Kč!!!), neboť se měly realizovat nákupy vybavení pro HO a další opravy (el. Agregát, oplocení apod.). Rozpočet s tímto deficitem je akceptovatelný, neboť celý deficit tvoří jen odpisy na majetku (cca 225 tis. Kč). Reálně tedy naše výdeje pravděpodobně nepokryjí odpisové možnosti pro daňovou povinnost.
 
Závěrem bych rád poděkoval kolegům za skvělou spolupráci prověřenou nelehkým rokem 2020. Také vám přeji hodně krásných zážitků a úspěchů, a to nejen u vody, ale i v osobním životě.
 
Za výbor ČRS MO Chomutov dne 25.6.2021 Roman Vašíček
 
ZPRÁVA O ČINNOSTI HOSPODÁŘSKÉHO ODBORU V ROCE 2020 :
 
V měsících lednu a únoru jsme čistili, prořezávali, vysekávali přítokové a odtokové strouhy na chovných a sportovních rybníků, prořezávali jsme okolí příjezdovích cest a odstranovali vyvrácené stromy.
 
Začátkem března začínáme odpouštět chovné rybníky a provádíme jarní výlovy.
 
24. března už vysazujeme prvního kapra do sportovních vod, dodávka od krajského hospodářského výboru.
 
V dubnu pokračujeme na jarních výlovech, nasazujeme K2, línka a amurka do další produkce.
 
12. dubna lovíme prunéřovský a novoveský potok a to pstruha obecného, kterého vysazujeme do ohře 8b.
 
V květnu dále vysazujeme násady a to plůdek potočáka do chomutovky,duháčka a sivena do vinných sklepů, dále pak přikrmujeme kaprovité ryby obilninamy a lososovité granulemy.
 
V létě kontrolujeme množství kyslíku ve vodě a stav hladiny vody na chovných rybnících.
 
Podzim to už je čas našich výlovů, na který se samozřejmě těšíme, tak pojďme na ně.
 
NA JAŘE JSME VYSADILI DO CHOVNÝCH RYBNÍKŮ A POTOKŮ:
 
Panský I - K2 - 2500ks, L2 - 800ks, Šr - 2250ks, Ab2 - 103ks
 
Panský II - K2 - 2000ks, L2 - 800ks, Šr - 2250ks
 
Kontatka horní - K1-700ks, Lg - 250ks, L1-2 - 2490ks, Ab1-2 - 1600ks
 
Kontatka dolní - K1 - 4000ks
 
Zelenský - K1- 6250ks
 
Vinné sklepy - Pd1 - 2000ks, Si1 - 500 ks
 
Chomutovka III - PO° - 30 000ks
 
Prunéřovský potok - PO° - 5000ks
 
Novoveský potok - PO° - 5000ks
 
JARNÍ VÝLOVY:
 
14. března - Kontatka horní
 
K2 - 531 ks - 345 kg, Ab2-3 - 103 ks - 67 kg, L2-3 - 800 ks - 144 kg
 
4. dubna - Kontatka dolní:
 
K2 - 4000 ks - 2000 kg, L2-3 - 2090 ks - 338 kg, Ab2 - 800 ks - 200 kg, Lg - 131 ks - 46 kg
 
12. dubna - Prunéřovský a Novoveský ptok
 
Po2 - 200ks
 
PODZIMNÍ VÝLOVY:
 
3. října - Vinné sklepy
 
Pd2 - 1245 ks -374 kg, Si2 - 200 kg
 
10. října - Panský I
 
K3 - 1813 ks - 1994 kg, Š1 - 250 ks - 88 kg, Ab3 - 100 ks - 130 kg
 
24. října - Panský II
 
K3 - 1668 ks - 2002 kg, Š1 - 260 ks - 91 kg, L3-4 - 610 ks - 153 kg
 
31. října - Zelenský
 
K2 - 5350 ks - 2675 kg
 
Na chovném potoce Chomutovka III proběhlo 7 výlovů a bylo sloveno 3438 ks pstruha obecnýho.
 
Celkem jsme nalovili na našich chovných vodách a vysadili do našich sportovních vod:
 
K3 - 3481 ks - 3996 kg, Ab3 - 100 ks - 130 kg, Š1 - 510 ks - 179 kg, L3-4 - 610 ks - 153 kg
 
Pd2 - 1245 ks - 374 kg, Si2 - 200 ks - 60 kg, Po2 -3438 ks
 
Dodávka ryb od krajského hospodářského výboru.
 
K3 - 6916 ks - 9600 kg, Ab3 - 500 ks - 1000 kg, Š1 - 825 ks - 163 kg, Šr - 4500 ks, Úk - 3000 ks - 12 kg, Ca - 6000 ks - 48 kg, Pd2 - 4110 ks - 1600 kg
 
VYSAZENÉ RYBY NA REVÝRECH MO - MIMOPSTRUHOVÝCH :
 
CHOMUTOVKA 2A 441011
 
PRAŽSKÁ I PRAŽSKÁ II PRAŽSKÁ III
 
K3 - 548 ks - 758 kg, K3 - 1886 ks - 2403 kg K3 - 2034 ks - 2571 kg
 
Šr - 750 ks Šr - 750 ks Šr - 750 ks
 
Úk - 500 ks - 2 kg Š1 - 190 ks - 67 kg Úk - 500 ks - 2 kg
 
Ab3 - 50 ks - 100 kg Ab3 - 130 ks - 232 kg Š1 - 190 ks - 67 kg
 
L2-3 - 60 ks - 15 kg Ca1 - 2000 ks Ab3 - 140 ks - 252 kg
 
Š1 - 60 ks - 21 kg L3-4 - 200 ks - 50 kg L3-4 - 350 ks - 88 kg
 
Ca - 500 ks Ca1 - 2000 ks
 
HLINIŠTĚ I HLINIŠTĚ II NÁDRŽ VTŽ
 
K3 - 263 ks - 289 kg K3 - 250 ks - 275 kg K3 - 3666 ks - 4800 kg
 
Úk - 500 ks - 2 kg Úk - 500 ks - 2 kg Šr - 1500 ks
 
Ab3 - 10 ks - 13 kg Š1 - 35 ks - 12 kg Ab3 - 60 ks - 120 kg
 
Š1 - 35 ks - 12 kg Ab3 - 10 ks - 13 kg Ca1 - 850 ks
 
DROUŽKOVICE - 5 - 441126 NUDLE - 06441101
 
K3 - 930 - ks - 1288 - kg K3 - 499 ks 700 kg
 
Š1 - 665 ks - 133 kg Šr - 750 ks
 
Ca1 - 150 ks Úk - 500 ks - 2 kg
 
Ab3 - 100 ks - 200 kg
 
Ca1 - 300 ks
 
DROUŽKOVICE - 1 -4 - 06441103
 
Podrevír I Podrevír II Podrevír III
 
K3 - 40 ks - 64 kg K3 - 30 ks - 48 kg K3 - 250 ks - 400 kg
 
Š1 - 40 ks - 8 kg Š1 - 30 ks - 6 kg Š1 - 90 ks - 18 kg
 
Ca1 - 50 ks Ca1 - 150 ks
 
RYBY VYSAZENÉ NA REVÍRECH MO PSTRUHOVÝCH:
 
CHOMUTOVKA III 443014
 
Podrevír 1 - HAMERSKÝ RYBNÍK
 
Pd2 - 100 ks - 30 kg, Si2 - 200 ks - 60 kg
 
OHŘE 8B - 443059
 
PO2 - 3438 ks, Pd2 - 5625ks - 2188 kg
 
A ZÁVĚREM BYLO CELKEM VYSAZENO NA MIMOPSTRUHOVÝCHREVÍRECH:
 
K3 - 10 396 ks - 13 596 kg
 
Ab3 - 600 ks - 930 kg
 
L3-4 - 610 ks - 153 kg
 
Š1 - 1335 ks - 342 kg
 
Šr - 4500 ks
 
Ca1 - 6000 ks - 48 kg
 
Úk - 3000 ks - 13 kg A NA REVÍRECH PSTRUHOVÍCH
 
Pd2 - 5625 ks - 2188 kg, Si2 - 200 ks - 60 kg, PO2 - 3438 ks
--------------------------------------------------------------------
Vážení kolegové,
 
v návaznosti na předchozí komunikaci ve věci cedulí vyznačujících soukromé pozemky a zákaz vstupu v oblasti podrevíru Pražská pole jsem v pátek 14. 5. absolvoval osobní schůzku s Ing. Dřízhalem (majitel pozemků) v místě jeho bydliště v Údlicích. Z jednání vyplynulo, že umístění cedulek bylo reakcí na nepořádek a údajnou domněnku, že po odstranění cedule revíru na předmětné nádrži tam již ČRS nehospodaří. Majitelé nechtějí pozemky pronajmout, ani prodat a jejich záměrem je občasně je využít k rodinnému pikniku. Jsou ochotni tolerovat bezesmluvně užívání pozemků k příjezdu i k rybolovu, ale požadují zajištění pořádku a respektování vlastnických práv v případě, kdy budou chtít sami u nádrže pobývat. Přístup Ing. Dřízhala byl velmi vstřícný a při jednání vyjádřil vůli nevytvářet střety např. přehrazením příjezdové cesty apod.
 
S rybářským pozdravem
 
 
 
Ing. Tomáš Kava
 
Jednatel
 
Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz
 
Střekovské nábřeží 975/51
 
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
 
IČ:00434132
 
Tel.: 602 421 675
 
www.crsusti.cz
--------------------------------------
 
(!!! Registrace už neposílejte, plně obsazeno !!! )
 
Místní kolo Zlatá udice 2021
ČRS MO Chomutov pořádá v sobotu 29. května na revíru Nádrž VTŽ - Banda, Dětské rybářské závody Zlatá udice "Memoriál Rudy Schánila"
Zúčastnit se mohou soutěžící do 17 let včetně.
Podmínkou platná MimoPstruhová povolenka.
Začátek je v 8:00 , kdy proběhne losování míst a příprava.
V 8:30 zahájení lovu a ve 14:00 ukončení lovu.
Od 14:00 do 15:00 vyhodnocení a ukončení závodů.
Lov bude možný na dva pruty na položenou nebo plavanou.
Nutná registrace formou sms na tel. 730608181 p. Čajka, nebo přímo přes Messenger a to nejpozději do 25. Května.
Formát SMS- ZU mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera ROK narození.
Tímto zároveň oznamuji že 29. Května v době 4:00 až 15:00h je na revíru Nádrž VTŽ banda z důvodu konání závodů, pro širokou rybářskou veřejnost Lov Ryb Zakázán !

-------------------------------------------------

Pozor, pozor, od úterý 26. ledna 2021 se vracíme do běžných úředních hodin, to vše za předpokladu dodržení veškerých opatření stanovených vládou, t.j. v budově budou vždy jen dvě osoby, jedna u okénka a druhá dole u schodiště. Jakmile první osoba opustí budovu druhá se posune k okénku a vstoupí další která čeká u schodiště. V budově budou tedy vždy pouze dvě osoby, ostatní čekají venku.  Zakrytí dýchacích cest nutné, bez toho nebude vstup umožněn.

-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

Členský příspěvek je nutno uhradit do 30. dubna 2021

------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

V minulých dnech proběhlo XXX III. Mistrovství České republiky v muškaření 2019 na revíru Ohře 8A, kde naši kluci získali 1.místo.
Výsledky :

Družstva

1. Severočeský US 

Pešek Václav

Granát Ondřej

Kočí Martin

Sokolowski David

2. Moravský US 
Pešek Antonín
Roza Luboš
Starýchfojtů Tomáš
Starýchfojtů Lukáš

3. Moravskoslezský US
Cieslar Tomáš
Adam Tomáš
Adam Jaroslav
Adam Jakub

Muži: 1. Kouba František
2. Cieslar Tomáš
3. Pešek Antonín

Ženy : 1. Marková Eliška
2. Rutova Tereza
3. Záhořová Kristýna

----

------------------------------------------------------------------------------------------

11.9.2019

!!! Podzimní brigády!!! 

 

Podzimní brigády a plán výlovů 2019
Podzimní brigády se konají od 5.října do 30.listopadu, každou sobotu a neděli mimo státního svátku.
Sraz v 7 hodin u rybářského svazu.
Nutné vhodné oblečení a obuv (holínky).

Podzimní výlovy:

5.10.-Vinny sklepy
6.10.-Cvlll
12.10.-Panskýl
13.10.-Cvlll
19.10.-Cvlll
26.10.-Otvicelll
27.10.-Cvlll
2.11.-CvlllSraz v 7:00 u Ryb. domu.
Nutné vhodné oblečení a obuv(gumovky).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.12.2018

Členská schůze se bude konat dne 23. 03. 2019 od 9:00 hodin v kině SvětMostecká 5786, Chomutov vedle zimního stadionu. Tento termín veďte v patrnosti, neboť pozvánky nebudou rozesílány.  Nezapomínejte na jedno ze svých práv!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.11.2018

Od 1.1.2019 Platí na revírech Severočeského územního svazu zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko, ke kterému je přímo přivázán návazec s háčkem (případně návazce s háčky).

---------------------------------------------------------------------------

 

Poskytnutí dotace Ústeckého kraje pro rok 2018

(smlouva 18/SML2717/SoPD/ZPZ) 

 www.kr-ustecky.cz

V rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 2 písm. b)Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje, byl v roce 2018 ČRS, z.s. místní organizaci Chomutov odsouhlasen a podpořen projekt „Doplnění vybavení technikou pro obsluhu rybářských revírů svépomocí“. Dotace ve výši 80 % nákladů byla Ústeckým krajem přiznána na obnovu vybavení MO v celkové hodnotě 55317,71 Kč. Z dotace bylo pořízeno následující vybavení:

5 ks - káď laminátová

1ks - nástavec vysazovací – „rukáv“

5 párů – rukávník zelený

5 ks – zástěra PVC

15 párů – rukavice zateplené zdrsněné

4 páry - gumáky s neoprenovou vložkou

4 ks - prsačky

10 ks - kyblík

5 ks kalfas „vanička“

6 ks - lopata srdcová

1 ks - motorová pila

----------------------------------------------------------------------------------------------

Omezení rybolovu na revíru Prunéřovský potok 2 podrevír č. 2.

 

V rámci plánované rekonstrukce výpustného objektu a hráze rybníku platí v současné době omezení rybolovu na pstruhovém rybářském revíru Prunéřovský potok 2, podrevír č. 2 - Velký hraniční. Uvedená nádrž je vypuštěna a bude v sezóně 2019 mimo provoz. Na podrevíru č. 1 - Malý hraniční bude probíhat rybolov bez omezení, dle rybářského řádu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení přátelé vody, rybáři, 
mockrát všem děkujeme za všímavost a ohlášení velkého úhynu ryb na nádrži VTŽ (rybářský revír 441 011 CHOMUTOVKA 2; GPS 50°28'19.777"N, 13°25'52.23"E). Již od minulého týdne probíhá sběr uhynulých kusů ryb. Jedná se v podstatě o jednodruhový úhyn ryb, kdy se podél břehu vyskytují mrtví úhoři a jen výjimečně jiný druh ryb (zaznamenáno několik kusů kapra, cejna, ježdíka,...). 
Internetem se šíří fotky uhynulých kusů s různě vulgárními komentáři o neschopnosti rybářů s tím něco udělat. Bohužel zkušenost s takovým úhynem mají na řadě nádrží například Rozkoš (2010 - https://nachodsky.denik.cz/tema/uhyn_uhor_rozkos.html), Seč (2013 - https://hobby.idnes.cz/uhori-sec-uhyn-stovky…/rybareni.aspx…) a další. 
Vždy se jednalo o náhlý úhyn velkého množství úhořů bez logického vysvětlení, protože nebyla prokázána viróza nebo bakteriální napadení v takovém rozsahu, aby byla příčinou takového úhynu. Na kyslíkový deficit je řada rybích druhů výrazně citlivějších než úhoř. Jediné, co všechny úhyny spojuje je letní období a tím spojené vyšší teploty vody, které mají samozřejmě nižší stupeň nasycení kyslíkem a výrazně napomáhají množení a šíření rybích chorob. Na nádrži VTŽ je instalováno vodní lyžování, které při svém provozu dokonce napomáhá vodu okysličovat. 
Při sběru uhynulých úhořů bylo několik kusů prověřeno na stav parazitů v plynovém měchýři, kdy u jednoho z pěti kusů byla objevena krevnatka úhoří v počtu 4 kusů. U ostatních kusů nebyl prokázán výskyt tohoto parazita ani jiné zjevné onemocnění. 
Jediné, co v současné době můžeme dělat, je sbírat uhynulé kusy a doufat, že úhyn zastaví s klesajícími teplotami. 
Obecně platí, že na kyslíkový deficit jsou výrazně citlivé ryby ve špatné kondici (podvyživené, nemocné apod.). 
Pravděpodobně se jedná o konec úhořů na "Bandě" na řadu následujících let, kdy se budeme snažit tuto krásnou rybu nevysazovat v této lokalitě a doufat, že to bude stačit jako prevence proti podobné katastrofě.

Roman Vašíček 
jednatel ČRS MO Chomutov

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna úředních hodin:

Prosinec, leden : úterý a čtvrtek 9:00-11:00 a 14:30-16:30
únor, březen : úterý 14:30-16:30
duben : úterý a čtvrtek 9:00-11:00 a 14:30-16:30
květen až listopad : úterý 14:30-16:30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

POZOR!

S platností od 1.dubna 2018 se mění doba lovu na MP vodách a to takto : V měsíci Dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4:00 do 24:00 h

V měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor a březen od 5:00 do 22:00 h  

Novinka!

Najdete nás na Facebooku .

Pokud chcete okamžité,aktuální info

najděte si na fb - Črs mo Chomutov a požádejte o připojení ke skupině.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozor na změny od 1.1.2017
Okoun je hájen od 1.ledna do 15.června na všech MP revírech.
Nově na revíru Droužkovice 1-5 platí zákaz vnadění včetně krmítek, dříve platilo jen na Droužkovice 1-3.
Na revíru Ohře 8 A B platí zákaz lovu s protihrotem, povoleny jsou pouze jedno,dvoj nebo trojháčky bez protihrotu nebo se zamačknutým protihrotem. U nástrah nad 10 cm je protihrot povolen.

----------------------------------------------------------

Vyjímka a mapa zákazu lovu pro revír Droužkovice viz. stránka Rybářská stráž.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlašte svého potomka do některého z našich kroužků neboť první povolenku pro děti do 15ti let získá zdarma ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členský příspěvek je nutno uhradit dle nových stanov do konce dubna!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


UPOZORNĚNÍ:

 

OD 1.ČERVNA 2014 - ZAHÁJENÍ LOVU NA REVÍRU - DROUŽKOVICE 5 - č. 06 441 126

  !!!  Pozor na změnu označení revíru - 06 441 126  !!!

Zákaz vstupu a lovu na místech označených cedulemi !

Vzhledem k tomu že se revír nachází v chráněné oblasti platí zde tato pravidla : Zákaz rozdělávání ohně, k lovu ryb smí být využita pouze stávající přístupová místa ,nebude nově nijak zasahováno do pobřežní vegetace,za účelem vytváření míst nových. Hranice povoleného lovu ryb stanovil Krajský úřad Ústeckého kraje odbor Životního prostředí,jako orgán ochrany přírody v rozhodnutí č.j. 757/ZPZ/2011-4/ZD-389.

 !!! Upozorňujeme že porušování těchto pravidel povede k zákazu lovu na tomto revíru !!!

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

10,- Kč příspěvek na ochranu rybářských revírů MO (kormorán apod.)

Na základě usnesení z členské schůze MO Chomutov konané dne 31.3.2012 bude od 1.12.2012 vybírán příspěvek na ochranu rybářských revírů ve výši 10,- Kč od každého člena naší organizace.

 

J. Lavrinec                                             Ing. R. Vašíček

Předseda MO ČRS Chomutov                      jednatel MO ČRS Chomutov

 

 

 

 

Pozn.: platba za neodpracovanou brigádnickou hodinu se zvýšila z 50 Kč/hod. na 70 Kč/hod.