Dne 11.5.2024 proběhlo na revíru Nádrž VTŽ, místní kolo Zlatá udice 2024 ČRS MO Chomutov. Zúčastnilo se 31 soutěžících. První místo získal s 324 body Karel Moravčík, druhé místo s 310,5 bodu Patrik Šembera a třetí místo s 308,7 bodů Jakub Dvořák. Chyceno bylo 166 ks ryb, z nichž největší, cejna 57 cm chytila Markéta Macáková. Druhý kapr 53 cm a třetí cejn 52 cm. Počasí nám opravdu přálo a za mě bych řekl se jednalo o jeden z nejvydařenějších ročníků.
Veliký dík patří především sponzorům, jimiž jsou  Franz Weber , Rybářské potřeby Voky vokyshop.cz a Rybářské potřeby u Ondry - rybářské potřeby Březenecká Chomutov


..................

Dne 16.3.2024 proběhla členská schůze MO ČRS Chomutov, za účasti 47 členů, t.j. 2.6% z členské základny. Na schůzi byla přednesena zpráva o hospodaření, činnosti hospodářského odboru, LRU a Odboru mládeže. Dále pak přečetl zprávu předseda dozorčí komise a byla projednána a schválena úprava bližších podmínek pro revír Ohře 7, Ohře 8A a 8B. Po představení a diskusi o úpravách týkajících se revíru Ohře 9 v následném hlasování návrh dvou třetinovou většinou přijat nebyl. V posledním bodě byl jednoznačně zamítnut návrh Republikové rady na sloučení členského příspěvku s platbou za brigádu, což by v podstatě navýšilo platbu příspěvku pro všechny členy bez rozdílu o 1000 Kč.

Informace týkající se činnosti ČRS MO Chomutov, ceníky, úřední hodiny, termín brigád, kontakty atd naleznete také na FB skupině ČRS MO Chomutov 

---------------------------------------------Poskytnutí dotace Ústeckého kraje pro rok 2022

 www.kr-ustecky.cz


Dotace z programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025, ve výši 80 % nákladů tj. 23710 Kč, byla Ústeckým krajem poskytnuta ČRS MO Chomutov na realizaci projektu "Slunce ani déšť nás nezastaví - doplnění vybavení pro činnost mládeže" v celkové hodnotě 29640 Kč. Z dotace bylo pořízeno následující vybavení:


30 ks rybářských deštníků + příslušenství-----------------------------------------


Důležité informace pro členy ČRS MO Chomutov :

Členská schůze dne 20.11.2021 schválila tyto změny:

•             doplnění člena DK MO Chomutov pana Pavla Švihlíka

•             Brigádnickou povinnost pro členy MO Chomutov od roku 2022 na 10 hodin nebo možnost platby 100 Kč/hod. s tím, že brigádnická povinnost musí být vždy splněna pro daný rok před vydáním povolenky k lovu v daném roce.

•             Pro umožnění přítomnosti na členské schůzi povinnost prokázat platnost svého členství v MO Chomutov platným členským průkazem

 
 


----------------------------------------------- 


Najdete nás na Facebooku .

Pokud chcete okamžité,aktuální info

najděte si na fb - Črs mo Chomutov a požádejte o připojení do skupiny.

 

-----

 
 

Sponzor 

Rybářské potřeby Voky

Bezručova 4218 Chomutov

-----------------------------------------------------------------------------------
Výsledek obrázku pro sema lenešice

Rybářské potřeby u Ondry

BŘEZENECKÁ v kopci proti experimentu 

-------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Anketa

Už jste si nás našli na Facebooku ?

Ano (1 250)
78%

Ne (170)
11%

Nemám FB (190)
12%

Celkový počet hlasů: 1610