stanovy ČRS

přesné znění stanov schválených XV. Republikovým sněmem ČRS dne 22. listopadu 2014, naleznete zde :
 
http://www.rybsvaz.cz/download/legislativa/stanovy_XV_snem.pdf