Plán výborových schůzí pro rok 2018

 

24.3.2018 - Výroční členská schůze

 

Výborové schůze se konají poslední úterý v měsíci od 15:45 hodin 

Na programu bude projednávána činnost výboru MO, 

činnost hospodářského odboru, rybářské stráže, LRU, 

mládeže a kroužků. 

Čtvrtletně bude diskutován rozpočet MO.